全部城市 » 

Bài thơ: Đề Tào Tháo chi mộ - 題曹操之墓 (Bùi Ân Niên)

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:172
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 題曹操之墓 • Đề mộ Tào Tháo, Việt Nam,

題曹操之墓淼淼漳河蔚莽蒼,
樓臺歌吹總荒涼。
三分事業餘黃土,
七十疑墳半夕陽。
野荳飄零才子淚,
岸花蕭颯美人香。
祗今片瓦餘銅雀,
撥墨淋漓寫恨長。Đề Tào Tháo chi mộ


Miểu miểu Chuơng hà uất mãng thương,
Lâu đài ca suý, tổng hoang lương.
Tam phân sự nghiệp, dư hoàng thổ,
Thất thập nghi phần, bán tịch dương.
Dã đậu phiêu linh, tài tử lệ,
Ngạn hoa tiêu táp mỹ nhân hương.
Chi kim phiến ngoã, dư Đồng Tước,
Bát mặc lâm ly, tả hận trường.
Dịch nghĩa
Thăm thẳm sông Chương hà, cỏ tốt xanh umChỗ lâu đài là nơi hát múa của Nguỵ Vũ để đến nay đều là chỗ hoang lươngSự nghiệp nước tam phân, còn trơ nắm đất vàngBảy mươi ngôi mộ của ông, nay buổi chiều chỉ thấy ánh mặt trởi soiCây đậu ngoài đồng xơ xác, người tài tử trông thất chảy nước mắtMùi thơm hoa trên ngàn phất phơ, sực nhớ đến hương mỹ nhân thời ấyĐến nay chỉ còn thấy những mảnh ngói vỡ của đền Đồng TướcNgười ta lấy ngói ấy làm nghiên mài mực để tả nỗi hận lòng dài dằng dặc

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论