全部城市 » 

Bài thơ: Dạ toạ thính đỗ quyên (Bùi Huy Bích - 裴輝璧)

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:176
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): • Đêm ngồi nghe đỗ quyên, Việt Nam,

Dịch nghĩa


Sau trận mưa, mở hé cửa phòng sách,
Một bồn trồng cúc, một chậu trồng sen.
Ánh mặt trăng long lanh dưới đáy hồ Tú Uyên,
Khói ngọn cây nhặt thưa trên thành đất Đại La.
Không thể giúp nhà vua thay đổi tệ tục,
Lấy gì nối gia tiên chống đỡ vận suy.
Đường đời trắc trở, cảnh nhà đơn bạc,
Đêm vắng, ngồi nghe tiếng đỗ quyên.
Dịch nghĩa
Sau trận mưa, mở hé cửa phòng sách,Một bồn trồng cúc, một chậu trồng sen.Ánh mặt trăng long lanh dưới đáy hồ Tú Uyên,Khói ngọn cây nhặt thưa trên thành đất Đại La.Không thể giúp nhà vua thay đổi tệ tục,Lấy gì nối gia tiên chống đỡ vận suy.Đường đời trắc trở, cảnh nhà đơn bạc,Đêm vắng, ngồi nghe tiếng đỗ quyên.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论