全部城市 » 

Bài thơ: Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 8 - 秋晚靈雲寺

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:191
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 秋晚靈雲寺鍾摟閒望其八 • Nhàn vọng, từ trên gác chuông chùa Linh Vân vào chiều thu kỳ 8, Việt Nam,

秋晚靈雲寺鍾摟閒望其八昨夜江城驟雨過,
鮿檯良鞬到禪家。
苔臨破綠知誰屨,
竹畔飄江認某花。
南北寒溫千里馬,
雲濤伸縮一瓶茶。
山光照尉成良悟,
飛到詹邊幾片暇。Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 8


Tạc da giang thành sậu vụ qua,
Chiếp đài lương kiệu đáo thiền gia.
Đài lâm phá lục tri thuỳ lũ,
Trúc bạn phiêu giang nhận mỗ hoa.
Nam bắc hàn ôn thiên lý mã,
Vân đào thân súc nhất bình trà.
Sơn quang chiếu uỷ thành lương ngộ,
Phi đáo chiêm biên kỷ phiến hà.
Dịch nghĩa
Đêm qua sông thành chợt có cơn mưa(Ta) lên kiệu lạnh qua thăm nhà chùaIn dấu lên rêu xanh ẩm biết giày của aiHoa rơi bên bờ trúc xuống sông rõ cây nhà nàoBắc Nam ấm lạnh theo nghìn dặm ngựaSóng mây co duỗi (xoay trở) chỉ một bình tràDãy núi sáng tươi lên biểu thị sự tốt lànhMấy giải ráng hồng phía bên kia chân trời

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论