全部城市 » 

Bài thơ: Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 1 - 秋晚靈雲寺

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:184
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 秋晚靈雲寺鍾摟閒望其一 • Nhàn vọng, từ trên gác chuông chùa Linh Vân vào chiều thu kỳ 1, Việt Nam,

秋晚靈雲寺鍾摟閒望其一今古閒中付一沙,
小欗杆倚梵王家。
江通闤貴征帆過,
飛礙遙村旅雁斜。
幽徑舊裁千里樹,
畫詹初放一枝花。
登高誰會吾心曲,
應有秋山曉暮遐。Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 1


Kim cổ nhàn trung phó nhất sa,
Tiểu lan can ỷ phạm vương gia.
Giang thông hoàn hội chinh phàm quá,
Phi ngại giao thôn lữ nhạn tà.
U kính cựu tài thiên lý thụ,
Hoạ thiêm sơ phóng nhất chi hoa.
Đăng cao thuỳ hội ngô tâm khúc,
Ưng hữu thu sơn hiểu mộ hà.
Dịch nghĩa
Xưa nay nhàn rỗi thường ra bãi cát (ngồi chơi)(Giờ đây ta) dựa lan can nhỏ của lầu chuông thảnh thơi dáng vương giaDòng sông thông với chợ triền, cánh buồm lướt quaĐám mây che khuất thôn xa, con chim nhạn lẻ xa nhà chao nghiêngRậm rạp xưa trồng ngàn dặm cây (trúc)Vẽ vời nay phỏng một cành hoa (mai)Lên cao ai hiểu khúc tâm tình của taSớm chiều vời vợi cánh rừng thu xa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论