全部城市 » 

Bài thơ: Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 2 - 秋晚靈雲寺

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:240
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 秋晚靈雲寺鍾摟閒望其二 • Nhàn vọng, từ trên gác chuông chùa Linh Vân vào chiều thu kỳ 2, Việt Nam,

秋晚靈雲寺鍾摟閒望其二飛襻樹起半空中,
入坐山光幾萬重。
風過不知黃葉墜,
客來誰與白雲慵。
並河椐本潮逾急,
夾徑栽花暑更濃。
塵夢無端成點醒,
寒霜戛打一回鍾。Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 2


Phi phàn thụ khởi bán không trung,
Nhập toạ sơn quang kỷ vạn trùng.
Phong quá bất tri hoàng diệp truỵ,
Khách lai thùy dữ bạch vân dung.
Tịnh hà cư bản triều du cấp,
Giáp kính tài hoa thử cánh nồng.
Trần mộng vô đoan thành điểm tỉnh,
Hàn sương kiết đả nhất hồi chung.
Dịch nghĩa
Vín bay lên đứng dậy nửa không trungNgồi xuống (đã nhìn thấy) quang cảnh dãy núi dăng vạn trùngGió thổi qua, không biết lá vàng rụngKhách về đây, ai cùng lười biếng như mâyTriều dâng ngấn nước cưa (in) ngang gốc, ngập nhanhBên lối đi hoa trồng, nắng lại thêm nồngGiấc mộng trần ai không mối trở thành điểm tỉnhSương lạnh (chiều buông) gõ một hồi chuông

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论