全部城市 » 

Bài thơ: Vô đề kỳ 1 - 無題其一 (Bùi Huy Bích - 裴輝璧)

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:189
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 無題其一 • Không đề kỳ 1, Việt Nam,

無題其一夏旱秋霜冬有蝗,
此年檣事盡堪傷。
鄙儒莫作調元話,
肉食誰人在廟堂。Vô đề kỳ 1


Hạ hạn thu sương đông hữu hoàng,
Thử niên tường sự tẫn kham thương.
Bỉ nho mạc tác điều nguyên thoại,
Nhục thực thuỳ nhân tại miếu đường.
Dịch nghĩa
Mùa hạ thì hạn hán, mùa thu thì sương giá, mùa đông thì lại có nạn côn trùngMùa màng năm nay thật đáng xót xaKẻ bỉ nho đừng nói đến chuyện xoay chuyển vận nướcNhững kẻ được hưởng " ơn vua lộc nước " ở triều đình là những ai (mà im hơi lặng tiếng thế?)

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论