全部城市 » 

Bài thơ: Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 3 - 秋晚靈雲寺

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:214
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 秋晚靈雲寺鍾摟閒望其三 • Nhàn vọng, từ trên gác chuông chùa Linh Vân vào chiều thu kỳ 3, Việt Nam,

秋晚靈雲寺鍾摟閒望其三沙草芒然一逕修,
十分禪味不勝幽。
門關鎖日苔花長,
鏡散餘霜木葉收。
雲棟解驅山世近,
風篁亦妒水清流。
索居寒宦無佳興,
賴有醫王一坐樓。Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 3


Sa thảo mang nhiên nhất kính tu,
Thập phân thiền vị bất thăng u.
Môn quan toả nhật đài hoa trưởng,
Kính tán dư sương mộc diệp thu.
Vân đống giải khu sơn thế cận,
Phong hoàng diệc đố thuỷ thanh lưu.
Sách cư hàn hoạn vô giai hứng,
Lại hữu y vương nhất toạ lâu.
Dịch nghĩa
Bãi cỏ phạc phờ một lối hẹp dài(Dù) đã đủ 10 phần mùi thiền, cũng không chịu nổi sự u tịchCửa đóng ỉm suốt ngày hoa rêu nở lan raChiều tan sương thừa lá cây thu nhỏ lạiMây trĩu duỗi mừng thế núi như nhích gầnGió lay bụi tre như ghen dòng nước trong chảyLìa đàn ở một mình với chức quan lạnh nhạtNhờ có “y vương” (men rượu ngon) cùng gác chuông này

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论