全部城市 » 

Bài thơ: Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 5 - 秋晚靈雲寺

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:254
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 秋晚靈雲寺鍾摟閒望其五 • Nhàn vọng, từ trên gác chuông chùa Linh Vân vào chiều thu kỳ 5, Việt Nam,

秋晚靈雲寺鍾摟閒望其五高樓百尺與雲齊,
樹點人家望欲迷。
山色映簾明錦繡,
波光侵檻靜波黎。
客行孤務飛邊小,
天到遙村盡處低。
清夜歸來逢月上,
登臨轉轉接層梯。Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 5


Cao lâu bách xích dữ vân tề,
Thụ điểm nhân gia vọng dục mê.
Sơn sắc ánh liêm minh cẩm tú,
Ba quang xâm hạm tĩnh ba lê.
Khách hành cô vụ phi biên tiểu,
Thiên đáo dao thôn tận xứ đê.
Thanh dạ quy lai phùng nguyệt thướng,
Đăng lâm chuyển chuyển tiếp tằng thê.
Dịch nghĩa
Lầu cao trăm thước ngang với tầng mâyCây dăng hàng người ta trông mà mêSắc núi hiện bức rèm gấm vócSóng vỗ vào thuyền ánh tựa pha lêKhách di, con vịt lẻ bay bờ bên nhỏ xíuNgày về thôn xa cuối tận chân trờiĐêm thanh ra về vừa gặp lúc trăng lênNhẹ nhàng từng bậc bước lên thang

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论