全部城市 » 

Bài thơ: Yên Trường xuân đán - 安長春旦 (Bùi Huy Bích - 裴輝璧)

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:143
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 安長春旦 • Sớm xuân ở Yên Trường, Việt Nam,

安長春旦韶陽風物又喧妍,
記得离家已半年。
出海雲霞分朔旦,
臨江草樹作春天。
神京遙望連山外,
客舍微斟夢枕邊。
欲喜長空篩細雨,
去冬驩演盡枯田。Yên Trường xuân đán


Thiều dương phong vật hựu huyên nghiên,
Ký đắc ly gia dĩ bán niên.
Xuất hải vân hà phân sóc đán,
Lâm giang thảo thụ tác xuân thiên.
Thần kinh dao vọng liên sơn ngoại,
Khách xá vi châm mộng chẩm biên.
Dục hỷ trường không si tế vũ,
Khứ đông Hoan Diễn tận khô điền.0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论