全部城市 » 

Bài thơ: Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 7 - 秋晚靈雲寺

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:163
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 秋晚靈雲寺鍾摟閒望其七 • Nhàn vọng, từ trên gác chuông chùa Linh Vân vào chiều thu kỳ 7, Việt Nam,

秋晚靈雲寺鍾摟閒望其七苔青如黛草如氈,
獨上高摟思渺然。
雲物浮沈飛鳥外,
水潮升降落花邊。
江山慣見成吾土,
事理無窮質彼天。
嘯嗷祇拎登覽勝,
此心為染一分禪。Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn toạ kỳ 7


Đài thanh như đại thảo như chiên,
Độc thướng cao lâu tứ diểu nhiên.
Vân vật phù trầm phi điểu ngoại,
Thuỷ triều thăng giáng lạc hoa biên.
Giang sơn quán hiện thành ngô thổ,
Sự lý vô cùng chất bỉ thiên.
Khiếu ngáo chỉ linh đăng lãm thắng,
Thử tâm vị nhiễm nhất phân thiền.
Dịch nghĩa
Rêu xanh như mực, cỏ như đệmMột mình lên lầu cao nỗi lòng man mácĐám mây trôi nổi chim bay phía ngoàiThủy triều lên xuống hoa rơi dạt bên bờNon sông hiện rõ đất nước của taLý sự khôn cùng sự thật ở ngày kiaNgâm nga tay vín sốc lên du lãm thắng cảnhTâm này chưa nhuốm một chút mùi thiền

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论