全部城市 » 

Bài thơ: Đạo phùng ngã phu - 道逢餓夫 (Cao Bá Quát - 高伯适)

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:185
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 道逢餓夫 • Trên đường gặp người đói, Việt Nam,

道逢餓夫踽踽誰家子,
衣破笠不完。
倏從南方來,
向我前頭嘆。
問子何所憂?
自云長艱難。
家貧藝醫卜,
我來走長安。
長安無病人,
群醫如邱山。
零丁望歸路,
極目雲漫漫。
二日典空篋,
三日輟饔餐。
逢人但誤喜,
欲言聲屢乾。
噫子且休淚,
一饋與子歡。
悠悠逆旅中,
百年誰自寬。
慢也莫驟咽,
暴盈非壯顏。Đạo phùng ngã phu


Củ củ thuỳ gia tử,
Y phá lạp bất hoàn.
Thúc tòng nam phương lai,
Hướng ngã tiền đầu thán.
Vấn tử hà sở ưu?
Tự vân: "Trường gian nan.
Gia bần nghệ y bốc,
Ngã lai tẩu Trường An.
Trường An vô bệnh nhân,
Quần y như khâu sơn.
Linh đinh vọng quy lộ,
Cực mục vân man man.
Nhị nhật điển không khiếp,
Tam nhật xuyết ung xan.
Phùng nhân đãn ngộ hỉ,
Dục ngôn thanh lũ can."
"Y! Tử thả hưu lệ,
Nhất quỹ dữ tử hoan.
Du du nghịch lữ trung,
Bách niên thuỳ tự khoan.
Mạn dã mạc sậu yến,
Bạo doanh phi tráng nhan."
Dịch nghĩa
Lủi thủi ai đi kiaÁo rách nón không nguyên vẹnChợt từ phía nam lạiÐến trước mặt ta than thởHỏi ông có gì lo buồnNói rằng gặp khó khăn hoàiNhà nghèo làm nghề thuốc, nghề bói quẻTôi tìm đến kinh đôỞ kinh đô không có người bệnhThầy thuốc mọc nhiều như gò đốngCô đơn không nơi nương tựa, ngóng đường vềNhìn mút mắt xa thăm thẳm mây mênh mangNgày thứ hai đem cầm cái tráp rỗngNgày thứ ba nhịn ăn bữa sáng bữa trưaGặp người chỉ mừng hụtMuốn nói thêm nhưng nghẹn lờiThôi, ông đừng khóc nữaMột bữa ăn đây, cùng ông vuiÐời người như quán trọTrăm năm mấy ai được ung dungHãy thong thả, đừng vội nuốt(Ðang đói) ăn nhanh đầy bụng không tốt đâu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论