全部城市 » 

Bài thơ: Độc dạ (Thành thị huyên ty địa) - 獨

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:218
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 獨夜(城市喧卑地) • Đêm ngồi một mình (Thành thị nơi ở thấp ồn), Việt Nam,

獨夜(城市喧卑地)城市喧卑地,
乾坤老病夫。
齏躬成冗剩,
屏跡且泥塗。
寒潦乃連發,
災黎況未蘇。
太平無一略,
鹿鹿聇為儒。Độc dạ (Thành thị huyên ty địa)


Thành thị huyên ty địa,
Càn khôn lão bệnh phu.
Tê cung thành nhũng thặng,
Bích tích thả nê đồ.
Hàn lạo nãi liên phát,
Tai lê huống vị tô.
Thái bình vô nhất lược,
Lộc lộc sỷ vi nho.
Dịch nghĩa
Thành thị ở nơi thấp mà ồn,Một gã già ốm giữa trời đất.Tí vụn tự trở nên thừa thãi rầy rà,Che dấu vết hãy chịu bôi bùn.Rét và lụt phát sinh liên tiếp,Cảnh huống dân đen chịu tai ương chưa hồi phục.Đời thái bình (mà) không một sách lược,(Chịu) tầm thường hổ thẹn làm nhà nho.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论