全部城市 » 

Bài thơ: Độc dạ khiển hoài - 獨夜遣懷 (Cao Bá Quát - 高伯适)

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:262
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 獨夜遣懷 • Đêm vắng khuây lòng, Việt Nam,

獨夜遣懷平生性僻自耽吟,
遊遍天涯每不禁。
廢簏偶披常撫髀,
僬桐誰賞獨論心。
閒多濁酒消磨易,
客久名山夢寐深。
為謝孤燈舊相照,
一春人事到如今。Độc dạ khiển hoài


Bình sinh tính tích tự đam ngâm,
Du biến thiên nhai mỗi bất câm.
Phế lộc ngẫu phi thường phủ bễ,
Tiêu đồng thuỳ thưởng độc luân tâm.
Nhàn đa trọc tửu tiêu ma dị,
Khách cửu danh sơn mộng mị thâm.
Vị tạ cô đăng cựu tương chiếu,
Nhất xuân nhân sự đáo như câm (kim).
Dịch nghĩa
Cả đời tính ưa cô tịch lại đam mê ngâm vịnh,Mỗi việc không cấm nổi là dạo chơi khắp chân trời.Ngẫu nhiên lục bồ sách cũ thường vỗ đùi,Ai thưởng thức tiếng gỗ ngô đồng cháy sém chỉ bàn tâm sự.Rảnh rỗi chén rượu chưa lọc cũng dễ làm khuây khỏa (nỗi niềm),Sống lâu nơi đất khách, các núi nổi tiếng đã in sâu vào mộng mị.Cảm tạ ngọn đèn lẻ loi soi nhau từ xưa,Người và việc một mùa xuân (nữa) lại đến như lúc này.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论