全部城市 » 

Bài thơ: Điếu bái miếu đường - 弔拜廟堂 (Cao Bá Quát - 高伯适)

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:282
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 弔拜廟堂 • Bái yết miếu đường, Việt Nam,

弔拜廟堂



吳生不負此山河,
天地無情可奈何。
永別愁聞南浦曲,
還鄉修誦大風歌。
千年故國精靈在,
一去英雄飲恨多。
弔拜廟堂終日感,
依然昔樹發今花。



Điếu bái miếu đường


Ngô sinh bất phụ thử sơn hà,
Thiên địa vô tình khả nại hà?
Vĩnh biệt sầu văn Nam phố khúc,
Hoàn hương tu tụng "Đại phong ca".
Thiên niên cố quốc tinh linh tại,
Nhất khứ anh hùng ẩm hận đa.
Điếu bái miếu đường chung nhật cảm,
Y nhiên tích thụ phát kim hoa.




Dịch nghĩa
Ta sinh ra vốn không phụ với nước non nàyTrời đất vô tình với ta không biết làm sao đây?Vĩnh biệt buồn nghe khúc ca Nam phốVề làng nên đọc bài ca " Gió lớn " Nước cũ ngàn năm còn lại tinh tuý thiêng liêngMột bước ra đi khách anh hùng uống nhiều hậnLạy tạ miếu đường suốt ngày cảm thấy bùi ngùiCây xưa vẫn tiếp tục nở hoa mới như trước đây

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论