全部城市 » 

Bài thơ: Di ngụ hí tác - 移寓戲作 (Cao Bá Quát - 高伯适)

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:187
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 移寓戲作 • Viết đùa khi dời chỗ ngụ, Việt Nam,

移寓戲作雙鬢飄飄一寓公,
自歌自笑鳳城東。
才居高閣疑初束,
心對交衢欲四通。
彩筆傳來猶有夢,
黑裘敝盡可無功。
何人謾擬玄虛宅,
老杜登樓興未窮。Di ngụ hí tác


Song mấn phiêu phiêu nhất ngụ công,
Tự ca tự tiếu phụng thành đông.
Tài cư cao các nghi sơ thúc,
Tâm đối giao cù dục tứ thông.
Thái bút truyền lai do hữu mộng,
Hắc cừu tệ tận khả vô công.
Hà nhân mạn nghĩ huyền hư trạch,
Lão Đỗ đăng lâu hứng vị cùng.
Dịch nghĩa
Một cụ ở ngụ hai mái tóc phơ phơ,Tự hát tự cười phía đông thành phụng.Tài ở nơi gác cao nghi bắt đầu ràng buộc,Tâm so với đường nhiều ngả muốn thông suốt bốn phía.Bút màu truyền lại còn có mộng,Áo cừu màu đen rách hết khá không công.Người nào nói ẩu (đấy) là nhà rỗng tuếch,Lão Đỗ lên lầu hứng thú chưa hết.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论