全部城市 » 

Bài thơ: Ký hận cổ ý kỳ 1 - 寄恨古意其一 (Cao Bá Quát - 高伯适)

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:94
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 寄恨古意其一 • Gởi hận (theo ý cổ) kỳ 1, Việt Nam,

寄恨古意其一斷蓬飛絮兩無根,
惜別頻題未死言。
獨鶴不曾銷鏡影,
遠山何事破眉痕。
書成恨字空啼血,
酒醉離杯即夢魂。
料得旅亭分手後,
幾回風雨暗西村。Ký hận cổ ý kỳ 1


Đoạn bồng phi nhứ lưỡng vô căn,
Tích biệt tần đề vị tử ngôn.
Độc hạc bất tằng tiêu kính ảnh,
Viễn sơn hà sự phá my ngân.
Thư thành hận tự không đề huyết,
Tửu tuý ly bôi tức mộng hồn.
Liệu đắc lữ đình phân thủ hậu,
Kỷ hồi phong vũ ám tây thôn.
Dịch nghĩa
Cỏ bồng đứt, sợi bông bay, cả hai cùng là lìa gốc,Đau lòng vì ly biệt, nên thường nói những lời như dối dăng.Con hạc lẻ không hề quên chiếc bóng trong gương,Dãy núi xa việc gì lại lộ ra vẻ lông mày rời rạc,Chữ hận viết xong cứ khóc hoài đến nỗi trào máu,Chén phân ly nhắp say là hồn vào cõi mộng.Tưởng tượng sau khi chia tay ở chốn lữ đình,Đã bao trận gió mưa làm cho xóm tây ảm đạm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论