全部城市 » 

Bài thơ: Ký hận cổ ý kỳ 2 - 寄恨古意其二 (Cao Bá Quát - 高伯适)

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:108
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 寄恨古意其二 • Gửi hận (theo ý cổ) kỳ 2, Việt Nam,

寄恨古意其二余生羇絆只微名,
更著離思一段情。
結習未除應爾爾,
癡心相照奈卿卿?
黃花霜裡他時淚,
白雁風前舊侶聲。
寒葉秋雲無限事,
不堪題怨滿江城。Ký hận cổ ý kỳ 2


Dư sinh ky bạn chỉ vi danh,
Cánh trước ly tư nhất đoạn tình.
Kết tập vị trừ ưng nhĩ nhĩ,
Si tâm tương chiếu nại khanh khanh?
Hoàng hoa sương lý tha thì lệ,
Bạch nhạn phong tiền cựu lữ thanh.
Hàn diệp thu vân vô hạn sự,
Bất kham đề oán mãn giang thành.
Dịch nghĩa
Đời ta bị ràng buộc chỉ vì chút danh nhỏ,Lại vương thêm một mốt tình thương nhớ biệt ly.Thói quen chưa bỏ hết, đành hãy như thế,Lòng ngây thơ đã hiểu thấu nhau, nhưng biết làm sao hỡi mình?Hoa vàng đẫm sương, tưởng nhớ ngấn lệ ngày trước,Nhạn trắng kêu trước gió, mơ màng tiếng bạn gọi mình.Lạ rụng mây thu, kể ra biết bao nhiêu chuyện,Không nỡ đem nỗi oán hờn mà đề khắp chốn giang thành!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论