全部城市 » 

Bài thơ: Khách lộ cảm hoài - 客路感懷 (Cao Bá Quát - 高伯适)

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:172
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 客路感懷 • Nỗi nhớ trên đường xa, Việt Nam,

客路感懷楊柳青旗賣酒家,
碧陰亭畔暫停車。
黃鶯並立迎風語,
紫燕交飛掠水斜。
客路那堪還阻雨,
離人只是怕看花。
思量往事添惆悵,
雲樹天涯一夢差。Khách lộ cảm hoài


Dương liễu thanh kỳ mại tửu gia,
Bích âm đình bạn tạm đình xa.
Hoàng oanh tịnh lập nghinh phong ngữ,
Tử yến giao phi lược thuỷ tà.
Khách lộ na kham hoàn trở vũ,
Ly nhân chỉ thị phạ khan hoa.
Tư lường vãng sự thiêm trù trướng,
Vân thụ thiên nhai nhất mộng soa (sai).
Dịch nghĩa
Dương liễu, cờ xanh, quán bán rượu,Tạm dừng xe cạnh quán giữa khoảng râm xanh biếc.Oanh vàng cùng đứng (trong lồng) hót đón gió,Én tía bay ngược chiều nhau lướt nhẹ mé nước.Đường xa nhà quá sức lại còn bị mưa ngăn trở,Người lìa nhà chỉ sợ phải xem hoa.Đắn đo suy nghĩ việc đã qua thêm buồn phiền,Mây (chiều) cây (xanh) nơi chân trời cùng mộng ước không thành.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论