全部城市 » 

Bài thơ: Cảm hoài - 感懷 (Chân Không thiền sư - 真空禪師)

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:284
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 感懷 • Tỏ nỗi lòng, Việt Nam,

感懷妙本虛無日日誇,
和風吹起遍沙婆。
人人盡識無為樂,
若得無為始是家。Cảm hoài


Diệu bản hư vô nhật nhật khoa,
Hoà phong xuy khởi biến sa bà.
Nhân nhân tận thức vô vi lạc,
Nhược đắc vô vi thuỷ thị gia.
Dịch nghĩa
Cái bản tính vi diệu trông không ngày ngày có mặtGây nên cơn gió hoà ở khắp thế gianNgười người ai cũng biết cái hạnh phúc của vô viPhải thể hiện được cái vô vi đó trong cuộc sống mới gọi là nhà.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论