全部城市 » 

Bài thơ: Đề " Quần ngư triều lý" đồ - 題群魚朝鯉圖 (Chu Đ

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:340
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 題群魚朝鯉圖 • Đề bức tranh "Bầy cá chầu cá chép", Việt Nam,

題群魚朝鯉圖我家遼水寧溪濱,
鰷鱨鱣鮪色勝銀。
清晨截江布鉅網,
雪飛玉碎殊紛紛。
鱠魴赬尾烹錦鱗,
興中不數秋風蒪。
自從旅食京花春,
多年軟沓東華塵。
官饞鄉味屢入夢,
清漪堂下思垂緡。
詩王最是好事者,
不惜千金購名畫。
幾多妙筆貯華軒,
滕王蛺蝶江都馬。
是誰畫史巧為此,
萬頃波濤暗傾瀉。
參差荇菜相呴沫,
洋洋圍圍正繁夥。
千頭爭向赤鱗公,
微物猶解相尊崇。
眾星落落盡拱北,
萬水滾滾皆朝東。
主人不是心丘壑,
遠嶂平林亦徒作。
願言什襲藏此圖,
會見一堂魚水樂。Đề "Quần ngư triều lý" đồ


Ngã gia Liêu Thuỷ Ninh Khê tân,
Điều, thường, chiên, vị, sắc thắng ngân.
Thanh thần tiệt giang bố cự võng,
Tuyết phi ngọc toái thù phân phân.
Khoái phường trinh vĩ phanh cẩm lân,
Hứng trung bất sổ thu phong thuần.
Tự tòng lữ thực kinh hoa xuân,
Đa niên nhuyễn đạp Đông Hoa trần.
Quan sàm hương vị lũ nhập mộng,
Thanh y đường hạ tư thuỳ mân.
Thi vương tối thị hiếu sự giả,
Bất tích thiên kim cấu danh hoạ.
Kỷ đa diệu bút trữ hoa hiên,
Đằng Vương giáp điện Giang Đô mã.
Thị thuỳ hoạ sử xảo vi thử,
Vạn khoảnh ba đào ám khuynh tả.
Sâm si hạnh thái tương cấu mạt,
Dương dương vi vi chính phồn khoả.
Thiên đầu tranh hướng xích lân công,
Vi vật do giải tương tôn sùng.
Chúng sinh lạc lạc tận củng bắc,
Vạn thuỷ cổn cổn giai triều đông.
Chủ nhân bất thị tâm khâu hác,
Viễn chướng bình lâm diệc đồ tác.
Nguyện ngôn thập tập tàng thử đồ,
Hội kiến nhất đường ngư thuỷ lạc.
Dịch nghĩa
Nhà ta ở bến Ninh Khê đất Liêu Thuỷ,Có các loại cá điều, thường, chiên, vị sắc trắng hơn bạc.Sáng sớm chặng sông quăng lưới to,Cá nhảy như tuyết bay, như ngọc vỡ, rối rít hết sức.Cá mè đỏ đuôi làm gỏi, cá vẩy gấm đem luộc,Khi cao hứng, chẳng kể đến vị rau thuần trong gió thu.Nhớ từ mùa xuân kia, ăn cơm quán trọ ở kinh thành,Bao nhiêu năm đạp nhẵn lớp bụi ở cửa Đông Hoa.Làm quan vẫn thèm nếm vị đồng quê nên chúng thường hiện về trong mộng,Bên công đường có ao nước trong, lại muốn thả dây câu.Chúa thơ thật là kẻ hiếu sự,Chẳng tiếc ngàn vàng để mua bức danh hoạ này.Biết bao nét bút thần diệu được bầy dưới hiên đẹp,Nào tranh bướm Đằng Vương, ngựa Giang Đô.Hoạ sĩ lại vẽ được bức tranh tài tình đến thế!Muôn đợt sóng lớn trong tranh đương ngầm trào dâng.Bên đám rau hạnh nhấp nhô, bầy cá phun bọt cho nhau,Phởn phơ đùa nghịch kéo thành bầy.Nghìn con đua nhau hướng về con vẩy đỏ,Loài vật nhỏ còn biết tôn kính lẫn nhau.Cũng như các vì sao khắp nơi, thảy đều hướng về phương bắc,Muôn dòng nước cuồn cuộn đều hướng về phương đông.Chủ nhân không phải lòng hướng về cảnh gò, suối,Núi trùng điệp, rừng bạt ngàn, cũng luống công thôi.Ta muốn sưu tầm và cất giữ bức tranh này,Rồi đây sẽ thấy niềm vui cá nuớc một nhà.

1 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论