全部城市 » 

Bài thơ: Phụng hoạ ngự chế văn nhân - 奉和御制文人 (Chu Huân)

发表于 2016-04-05 13:20 发布者:capnhat 评论:0 浏览:482
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 奉和御制文人 • Vâng mệnh hoạ vần bài thơ do vua làm về văn nhân, Việt Nam,

奉和御制文人青燈黃卷業精勤,
詞麗光華格調新。
氣骨孤高冬野客,
襟懹瑩潔北窗人。
壇森旗鼓詩中伯,
紙落雲煙筆下神。
晝永西軒清夢熟,
池塘叩色一般春。Phụng hoạ ngự chế văn nhân


Thanh đăng hoàng quyển nghiệp tinh cần,
Từ lệ quang hoa cách điệu tân.
Khí cốt cô cao Đông Dã khách,
Khâm hoài oánh khiết Bắc song nhân.
Đàn sâm kỳ cổ thi trung bá,
Chỉ lạc vân yên bút hạ thần.
Trú vĩnh tây hiên thanh mộng thục,
Trì đường khấu sắc nhất ban xuân.
Dịch nghĩa
Người văn nhân thường thắp đèn khuya để đọc sách, nghề đã tinh lại chuyên cần,Lời văn lộng lẫy, sáng sủa, đẹp, nhiều nét mới mẻ.Khí phách, cốt cách cao mà cô độc như Đông Dã,Tấm lòng trong sáng, tinh khiết như bài " Bắc song tam hữu " .Trên thi đàn rợp bóng cờ, tiếng trống, là người đứng đầu,Bút viết xuống giấy như mây mờ, khói toả, thực là có thần.Suốt ngày ở mái hiên phía tây miên man trong giấc mơ thanh cao,Ao nhà phủ đầy sắc màu mùa xuân.

1 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论