全部城市 » 

越南语成语: Xuất quỷ nhập thần

发表于 2016-04-02 20:28 发布者:capnhat 评论:1 浏览:508
Xuất: ra. Nhập: vào. Xuất quỷ nhập thần: Ra như quỷ, vào như thần. Nghĩa bóng là:

1. Hành động nhanh nhạy, linh hoạt tài tình như  có phép biến hóa thần thông, ma quỉ.

2. Hành tung bí ẩn, khó đoán, khó lường, không thể nhận biết.

1 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
总共有1条评论