全部城市 » 

越南语成语: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

发表于 2016-04-02 20:29 发布者:capnhat 评论:0 浏览:294
越南语成语: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Mưu tính sắp đặt công việc là ở nơi người, thành công hay không là ở nơi Trời.

Mưu: Tính toán sắp đặt, kế hoạch, mưu kế. Sự: việc. Tại: ở. Nhân: người. Thiên: Trời.

Gia Cát Lượng đời Tam Quốc viết:

Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.
Nhân nguyện như thử như thử ….
Thiên lý vị nhiên vị nhiên ….
Nghĩa là: Mưu việc ở người, nên việc ở Trời.
Ý người như thế như thế ….
Lẽ Trời chưa vậy chưa vậy ….

Mọi việc đều có sự sắp đặt của Trời, mình cứ lo toan làm hết sức mình, còn việc thành công hay thất bại là do nơi số mạng Trời định. Nếu thành công thì chớ nên khoe khoang tài giỏi rồi tự kiêu ngã mạn; còn nếu thất bại thì cũng không nên quá tuyệt vọng, buồn rầu thất chí.

Tiếng Anh: Man proposes, god disposes

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论