全部城市 » 

Bài thơ: Trùng quá Hàng Châu đăng lâu vọng nguyệt trướng nhi

发表于 2016-04-04 19:28 发布者:capnhat 评论:0 浏览:193
Tác giả(nhà thơ): 重過杭州登樓望月悵然有懷 • Lại qua Hàng Châu lên lầu ngắm trăng bỗng buồn bực có tâm sự, Trung Quốc, Cận đại

重過杭州登樓望月悵然有懷走馬重來浙水濱,
征衫未滌去年塵。
可憐一片西江月,
照煞金閨夢里人。Trùng quá Hàng Châu đăng lâu vọng nguyệt trướng nhiên hữu hoài


Tẩu mã trùng lai Chiết thuỷ tân,
Chinh sam vị địch khứ niên trần.
Khả liên nhất phiến Tây Giang nguyệt,
Chiếu sát kim khuê mộng lý nhân.Gửi bởi:

tôn tiền tử


Chạy ngựa lại về bờ sông Chiết
Áo bào chưa gột bụi năm qua
Khá thương một mảnh trăng Dương Tử
Soi chết phòng khuê kẻ mộng xa

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论