全部城市 » 

Bài thơ: Điệp luyến hoa kỳ 4 - 蝶戀花其四 (Án Kỷ Đạo - 晏幾道)

发表于 2016-04-04 19:46 发布者:capnhat 评论:0 浏览:188
Tác giả(nhà thơ): 蝶戀花其四 • Điệp luyến hoa kỳ 4, Trung Quốc, Bắc Tống

蝶戀花其四醉別西樓醒不記。
春夢秋雲,
聚散真容易。
斜月半窗還少睡,
畫屏閑展吳山翠。
 
衣上酒痕詩裏字。
點點行行,
總是凄涼意。
紅燭自憐無好計,
夜寒空替人垂淚。Điệp luyến hoa kỳ 4


Tuý biệt tây lâu tỉnh bất ký,
Xuân mộng thu vân,
Tụ tán chân dung dị.
Tà nguyệt bán song hoàn thiểu thuỵ,
Hoạ bình nhàn triển Ngô sơn thuý.

Y thượng tửu ngân thi lý tự,
Điểm điểm hàng hàng,
Tổng thị thê lương ý.
Hồng chúc tự liên vô hảo kế,
Dạ hàn không thế nhân thuỳ lệ.
Dịch nghĩa
Say giã từ lầu tây, nay tỉnh không còn nhớ.Con mộng xuân, áng mây thu,Hợp tan thật dễ dàng.Trăng nghiêng bên song, người còn chưa ngủ,Bức bình phong từ từ đưa bóng núi Ngô xanh biếc.Trên áo rượu hoen ra lời thơ.Từng điểm mỗi dòng,Đều gợi lên nỗi thê lương.Nến hồng cũng than nỗi không còn cách nào,Trong đêm lạnh thay người nhỏ lệ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论