全部城市 » 

Bài thơ: Chân nương mộ - 真娘墓 (Đàm Thù - 譚銖)

发表于 2016-04-04 19:46 发布者:capnhat 评论:0 浏览:198
Tác giả(nhà thơ): 真娘墓 • Mộ Chân nương, Trung Quốc, Vãn Đường

真娘墓武丘山下冢累累,
松柏蕭條盡可悲。
何事世人偏重色,
真娘墓上獨題詩。Chân nương mộ


Vũ Khâu sơn hạ trủng luỹ luỹ,
Tùng bách tiêu điều tận khả bi.
Hà sự thế nhân thiên trọng sắc,
Chân nương mộ thượng độc đề thi.
Dịch nghĩa
Dưới chân núi Vũ Khâu, mồ mả lớp lớp,Những hàng tùng bách đều xác xơ trông rất bi thương.Vì sao người đời thường chuộng nhan sắc nữ giới,Nay trên phần mộ Chân nương toàn là thơ đề tặng?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论