全部城市 » 

Bài thơ: Cửu nhật Tề sơn đăng cao - 九日齊山登高 (Đỗ Mục - 杜牧)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:163
Tác giả(nhà thơ): 九日齊山登高 • Lên núi Tề ngày mùng chín, Trung Quốc, Vãn Đường

九日齊山登高江涵秋影雁初飛,
與客攜壺上翠微。
塵世難逢開口笑,
菊花須插滿頭歸。
但將酩酊酬佳節,
不用登臨恨落暉。
古往今來只如此,
牛山何必獨沾衣。Cửu nhật Tề sơn đăng cao


Giang hàm thu ảnh nhạn sơ phi,
Dữ khách huề hồ thướng thuý vi.
Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu,
Cúc hoa tu sáp mãn đầu quy.
Đãn tương mính đính thù giai tiết,
Bất dụng đăng lâm hận lạc huy.
Cố vãng kim lai chỉ như thủ,
Ngưu sơn hà tất độc triêm y.
Dịch nghĩa
Sông ôm bóng mùa thu, nhạn mới bắt đầu bay đi tránh rét,Cùng khách tha hương đem bầu rượu lên núi đồi.Cõi trần khó gặp lúc hé miệng cười,Phải nên gắn hoa cúc đầy đầu đem về nhà.Chỉ nên say tuý luý đối đãi với tiết đẹp trời,Không muốn lên đấy ngồi sầu hận ánh tà dương.Xưa qua giờ lại chỉ có như vậy thôi,Việc gì một mình đứng trên núi Ngưu khóc ướt cả áo.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论