全部城市 » 

Bài thơ: Du biên - 遊邊 (Đỗ Mục - 杜牧)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:176
Tác giả(nhà thơ): 遊邊 • Dạo chơi vùng biên giới, Trung Quốc, Vãn Đường

遊邊黃沙連海路無塵,
邊草長枯不見春。
日暮拂雲堆下過,
馬前逢著射雕人。Du biên


Hoàng sa liên hải lộ vô trần,
Biên thảo trường khô bất kiến xuân.
Nhật mộ Phất Vân đôi hạ quá,
Mã tiền phùng trước sạ điêu nhân.
Dịch nghĩa
Cát vàng trên đường nối các biển hồ [ngựa đi] không dấy bụi,Cỏ ở biên mãi khô hạn nên không thấy vẻ xuân. Buổi chiều tối đi qua dưới gò Phất Vân, Trước ngựa gặp những người săn bắn chim điêu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论