全部城市 » 

Bài thơ: Quá Cần Chính lâu - 過勤政樓 (Đỗ Mục - 杜牧)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:182
Tác giả(nhà thơ): 過勤政樓 • Qua lầu Cần Chính, Trung Quốc, Vãn Đường

過勤政樓千秋佳節名空在,
承露絲囊世己無。
唯有紫苔偏意稱,
年年因雨上金鋪。Quá Cần Chính lâu


Thiên thu giai tiết danh không tại,
Thừa lộ ty nang thế kỷ vô.
Duy hữu tử đài thiên ý xứng,
Niên niên nhân vũ thướng kim phô.
Dịch nghĩa
Lễ hội mừng ngàn tuổi không còn nghe nói tới,Túi lụa một thế kỷ nay không còn dùng.Chỉ có đám rêu tía là xứng ý,Năm năm, có mưa, mọc khắp nơi, lên các tượng thếp vàng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论