全部城市 » 

Bài thơ: Nam Lăng đạo trung - 南陵道中 (Đỗ Mục - 杜牧)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:158
Tác giả(nhà thơ): 南陵道中 • Trên đường đi Nam Lăng, Trung Quốc, Vãn Đường

南陵道中南陵水面漫悠悠,
風緊雲輕欲變秋。
正是客心孤迥處,
誰家紅袖憑江樓!Nam Lăng đạo trung


Nam Lăng thuỷ diện mạn du du,
Phong khẩn vân khinh dục biến thu.
Chính thị khách tâm cô quýnh xứ,
Thuỳ gia hồng tụ bằng giang lâu!
Dịch nghĩa
Dòng sông đi Nam Lăng tràn đầy, mênh mông,Gió thổi mạnh, mây tản mạn, trời đang vào thu.Chính vào lúc lữ khách đang cảm thấy cô đơn nơi xa lạ,Thì có cô gái nhà ai mặc áo hồng đang đứng tựa lan can trước nhà bên sông!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论