全部城市 » 

Bài thơ: Nhuận châu kỳ 1 - 潤州其一 (Đỗ Mục - 杜牧)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:182
Tác giả(nhà thơ): 潤州其一 • Nhuận châu kỳ 1, Trung Quốc, Vãn Đường

潤州其一向吳亭東千里秋,
放歌曾作昔年遊。
青苔寺裏無馬跡,
綠水橋邊多酒樓。
大抵南朝多曠達,
可憐東晉最風流。
月明更想桓伊在,
一笛聞吹出塞愁。Nhuận châu kỳ 1


Hướng Ngô đình đông thiên lý thu,
Phóng ca tằng tác tích niên du.
Thanh đài tự lý vô mã tích,
Lục thuỷ kiều biên đa tửu lâu.
Đại để Nam triều đa khoáng đạt,
Khả liên Đông Tấn tối phong lưu.
Nguyệt minh cánh tưởng Hoàn Y tại,
Nhất địch văn xuy "Xuất tái" sầu.
Dịch nghĩa
Mùa thu, hướng về Ngô đình ở phương đông trên đường vạn dặm,Đã từng hát những bài phóng túng trong chuyến thăm năm trước.Chùa phủ rêu xanh không vết xe ngựa thăm viếng,Bên cầu bắc qua dòng sông xanh vẫn có nhiều quán rượu.Nói chung ở Nam triều thoáng đạt hơn đời Hán,Thương cho các danh sĩ nhà Đông Tấn quá phóng túng.Trăng sáng tưởng như Hoàn Y còn tại thế,Vì có ai đó đang thổi sáo khúc " Xuất tái " nghe rất buồn bã.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论