全部城市 » 

Bài thơ: Lạc Dương trường cú kỳ 2 - 洛陽長句其二 (Đỗ Mục - 杜牧)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:202
Tác giả(nhà thơ): 洛陽長句其二 • Bài trường cú về Lạc Dương kỳ 2, Trung Quốc, Vãn Đường

洛陽長句其二天漢東穿白玉京,
日華浮動翠光生。
橋邊遊女佩環委,
波底上陽金碧明。
月鎖名園孤鶴唳,
川酣秋夢鑿龍聲。
連昌繡嶺行宮在,
玉輦何時父老迎。Lạc Dương trường cú kỳ 2


Thiên Hán đông xuyên bạch ngọc kinh,
Nhật hoa phù động thuý quang sinh.
Kiều biên du nữ bội hoàn uỷ,
Ba để Thượng Dương kim bích minh.
Nguyệt toả danh viên cô hạc lệ,
Xuyên hàm thu mộng tạc long thanh.
Liên xương tú lĩnh hành cung tại,
Ngọc liễn hà thời phụ lão nghinh.
Dịch nghĩa
Dải Ngân Hà xuyên qua phía đông làm kinh động sao Bạch NgọcHoa nắng bập bềnh phát sinh ánh sáng xanhThiếu nữ đeo vòng ngọc dịu dàng đến bên cầuSóng (mắt) đánh đến cung Thượng Dương làm sáng rở huy hoàngTrăng khoá vườn thượng uyển khiến con hạc cô đơn kêu lênSông say cơn mộng mùa thu réo lên như tiếng ngân của rồngỞ nơi hành cung núi đồi như gấm thêu thời hưng thịnhXe ngọc (hoàn hương) khi nào mới có được để các phụ lão nghênh đón?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论