全部城市 » 

Bài thơ: Trì Châu xuân tống tiền tiến sĩ Khoái Hi Dật - 池州春送

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:179
Tác giả(nhà thơ): 池州春送前進士蒯希逸 • Mùa xuân ở Trì Châu tiễn tiền tiến sĩ Khoái Hi Dật, Trung Quốc, Vãn Đường

池州春送前進士蒯希逸芳草復芳草,
斷腸還斷腸。
自然堪下淚,
何必更殘陽。
楚岸千萬里,
燕鴻三兩行。
有家歸不得,
況舉別君觴。Trì Châu xuân tống tiền tiến sĩ Khoái Hi Dật


Phương thảo phục phương thảo,
Đoạn trường hoàn đoạn trường.
Tự nhiên kham há lệ,
Hà tất cánh tàn dương.
Sở ngạn thiên vạn lý,
Yên hồng tam lưỡng hàng.
Hữu gia quy bất đắc,
Huống cử biệt quân trường.
Dịch nghĩa
Cỏ thơm rồi lại cỏ thơm không hếtĐoạn trường vẫn hoàn đoạn trườngChẳng thể ngăn nổi giọt lệ tự nhiên rơiCần gì phải chờ đến cảnh buổi chiều tànBờ sông nước Sở ở ngoài ngàn vạn dặm kiaChim én, chim hồng nhạn bay ba bốn hàng trên bầu trờiCó nhà ở quê mà không thể về đượcHuống chi trong tay còn đang nâng chén rượu tiễn biệt ngài tiền tiến sĩ

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论