全部城市 » 

Bài thơ: Đăng Duyện Châu thành lâu - 登兗州城樓 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:174
Tác giả(nhà thơ): 登兗州城樓 • Lên lầu Nhạc Dương, Trung Quốc, Thịnh Đường

登兗州城樓東郡趨庭日,
南樓縱目初。
浮雲連海岱,
平野入青徐。
孤嶂秦碑在,
荒城魯殿餘。
從來多古意,
臨眺獨躊躇。Đăng Duyện Châu thành lâu


Đông quận xu đình nhật,
Nam lâu túng mục sơ.
Phù vân liên Hải Đại,
Bình dã nhập Thanh Từ.
Cô chướng Tần bi tại,
Hoang thành Lỗ điện dư.
Tòng lai đa cổ ý,
Lâm diễu độc trù trừ.
Dịch nghĩa
Ngày đến Đông Quận thăm chaLên lầu phía nam phóng mắt nhìnMây nổi nối liền Đông Hải và Đại SơnĐồng bằng tít tắp đến Thanh, TừNgọn núi chơ vơ còn tấm bia TầnTrong thành hoang vẫn sót lại điện LỗNơi này xưa nay nhiều ý vị cổ kínhĐứng ngắm mà lòng cảm khái dùng dằng

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论