全部城市 » 

Bài thơ: Đề Trương thị ẩn cư kỳ 1 - 題張氏隱居其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:162
Tác giả(nhà thơ): 題張氏隱居其一 • Đề nơi ở ẩn của họ Trương kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

題張氏隱居其一春山無伴獨相求,
伐木丁丁山更幽。
澗道餘寒歷冰雪,
石門斜日到林丘。
不貪夜識金銀氣,
遠害朝看糜鹿遊。
乘興杳然迷出處,
對君疑是泛虛舟。Đề Trương thị ẩn cư kỳ 1


Xuân sơn vô bạn độc tương cầu,
Phạt mộc đinh đinh sơn cánh u.
Giản đạo dư hàn lịch băng tuyết,
Thạch môn tà nhật đáo lâm khâu.
Bất tham dạ chí kim ngân khí,
Viễn hại triêu khan my lộc du.
Thừa hứng diểu nhiên mê xuất xứ,
Đối quân nghi thị phiếm hư chu.
Dịch nghĩa
Ngày xuân ta đi một mình lại thăm ông trên núiTiếng chặt cây chan chát làm cảnh núi càng u tịchTuyết còn đọng trên khe suối vì cơn lạnh kéo dàiNắng xế chiếu từ cửa đá tới gò trong rừngBan đêm nghe tiếng vàng bạc mà không gợi lòng thamBuổi sáng nghe có hươu nai mà không muốn hại chúngThích thú với vẻ mờ mịt ta quên cả lối vềKhi gặp ông, ta cứ tưởng như đang đi trên chiếc thuyền không

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论