全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình - 陪李北海宴歷下亭 (Đỗ Phủ

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:181
Tác giả(nhà thơ): 陪李北海宴歷下亭 • Theo Lý Bắc Hải đến đình Lịch Hạ dự tiệc, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪李北海宴歷下亭東藩駐皂蓋,
北渚凌青荷。
海右此亭古,
濟南名士多。
雲山已發興,
玉佩仍當歌。
修竹不受暑,
交流空湧波。
蘊真愜所遇,
落日將如何?
貴賤俱物役,
從公難重過。Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình


Đông phiên trú tạo cái,
Bắc trử lăng thanh hà.
Hải hữu thử đình cổ,
Tế Nam danh sĩ đa.
Vân sơn dĩ phát hứng,
Ngọc bội nhưng đương ca.
Tu trúc bất thụ thử,
Giao lưu không thông ba.
Uẩn chân thiếp sở ngộ,
Lạc nhật tương như hà?
Quý tiện câu vật dịch,
Tòng công nan trùng qua.
Dịch nghĩa
Xe lọng màu đen của quan Đông phiên dừng lại,Sen đang xanh tốt ở Bắc trử.Biển ở phía đông ngôi đình cổ,Người danh tiếng ở đất Tế Nam nhiều.Trước cảnh mây núi thấy có hứng thú,Ca kỹ đeo châu báu đang liên tiếp ca hát.Trúc dài không chịu nổi khí nóng (nên xơ xác),Hai sông hợp lưu chảy bình thường.May mắn được vui chơi thoả thích,Mặt trời lặn không biết sẽ ra sao?Ở đây đều phân biệt sang hèn,Khó mà theo ông đến lần nữa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论