全部城市 » 

Bài thơ: Dạ yến Tả thị trang - 夜宴左氏莊 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:192
Tác giả(nhà thơ): 夜宴左氏莊 • Dự tiệc đêm ở trang trại họ Tả, Trung Quốc, Thịnh Đường

夜宴左氏莊風林纖月落,
衣露淨琴張。
暗水流花徑,
春星帶草堂。
檢書燒燭短,
看劍引杯長。
詩罷聞吳詠,
扁舟意不忘。Dạ yến Tả thị trang


Phong lâm tiêm nguyệt lạc,
Dạ lộ tĩnh cầm trương.
ám thuỷ lưu hoa kính,
Xuân tinh đới thảo đường.
Kiểm thư thiêu chúc đoản,
Khan kiếm dẫn bôi trường.
Thi bãi văn Ngô vịnh,
Biển chu ý bất vương (vong).
Dịch nghĩa
Rừng gió thổi, vầng trăng nhạt lặnSương đêm làm tiếng đàn lắng lạiDòng nước âm thầm chảy qua luống hoaánh sao xuân chiếu trên nhà cỏĐốt ngọn nến cứ ngắn đi để xem sáchTrông lưỡi gươm mà uống rượu hoàiLàm thơ xong lại nghe điệu hát NgôTrong ý nghĩ vẫn không quên chiếc thuyền

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论