全部城市 » 

Bài thơ: Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên - 將赴吳興登樂遊原 (Đ

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:188
Tác giả(nhà thơ): 將赴吳興登樂遊原 • Sắp đi Ngô Hưng, lên gò Lạc Du, Trung Quốc, Vãn Đường

將赴吳興登樂遊原清時有味是無能,
閑愛孤雲靜愛僧。
欲把一麾江海去,
樂遊原上望昭陵。Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyên


Thanh thì hữu vị thị vô năng,
Nhàn ái cô vân tĩnh ái tăng.
Dục bả nhất huy giang hải khứ,
Lạc Du nguyên thượng vọng Chiêu Lăng.
Dịch nghĩa
Thời bình có nhiều thú vị, tiếc mình không tài năngNhàn thì yêu đám mây cô đơn, vắng thì yêu nhà sưSắp dong một lá cờ đi ra vùng sông biểnHãy lên đồng Lạc Du bái biệt Chiêu Lăng

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论