全部城市 » 

Bài thơ: Dữ Lý thập nhị Bạch đồng tầm Phạm thập ẩn cư - 與李十二

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:119
Tác giả(nhà thơ): 與李十二白同尋范十隱居 • Cùng Lý Bạch tìm thăm cư sĩ họ Phạm, Trung Quốc, Thịnh Đường

與李十二白同尋范十隱居李侯有佳句,
往往似陰鏗。
餘亦東蒙客,
憐君如弟兄。
醉眠秋共被,
攜手日同行。
更想幽期處,
還尋北郭生。
入門高興發,
侍立小童清。
落景聞寒杵,
屯雲對古城。
向來吟橘頌,
誰欲討蓴羹。
不願論簪笏,
悠悠滄海情。Dữ Lý thập nhị Bạch đồng tầm Phạm thập ẩn cư


Lý hầu hữu giai cú,
Vãng vãng tự Âm Khanh.
Dư diệc Đông Mông khách,
Liên quân như đệ huynh.
Tuý miên thu cộng bị,
Huề thủ nhật đồng hành.
Cánh tưởng u kỳ xứ,
Hoàn tầm Bắc Quách sinh.
Nhập môn cao hứng phát,
Thị lập tiểu đồng thanh.
Lạc cảnh văn hàn chử,
Truân vân đối cổ thành.
Hướng lai ngâm "Quất tụng",
Thuỳ dục thảo thuần canh.
Bất nguyện luận trâm hốt,
Du du thương hải tình.
Dịch nghĩa
Quan sang họ Lý có những bài thơ hay,Thường nghe như thơ Âm Khanh.Tôi cũng là khách như ông ở Đông Mông,Ta thương nhau như anh em ruột.Trời thu lạnh, say ngủ đắp chung chăn,Ban ngày nắm tay cùng đi đó đây.Nay nhớ tới cái hẹn của người ở ẩn,Nên cùng đi tìm ông ta ở phía bắc thành.Bước qua cửa đã thấy có thi hứng cao,Đứa nhỏ sạch sẽ đứng hầu.Nghe thấy tiếng chày đập giặt quần áo trong cảnh chiều tà lạnh,Mây tụ nhiều trước thành cổ.Ngâm bài " Quất tụng " cùng nhau nghe,Ai đó còn đòi nếm canh rau dút.Không ai muốn bàn về trâm và hốt của đời làm quan,Ai cũng nặng tình với biển xanh man mác.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论