全部城市 » 

Bài thơ: Du Long Môn Phụng Tiên tự - 遊龍門奉先寺 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:150
Tác giả(nhà thơ): 遊龍門奉先寺 • Thăm chùa Phụng Tiên trên núi Long Môn, Trung Quốc, Thịnh Đường

遊龍門奉先寺已從招提遊,
更作招提境。
陰壑生虛籟,
月林散清影。
天闕象緯逼,
雲臥衣裳冷。
欲覺聞晨鐘,
金人發深省。Du Long Môn Phụng Tiên tự


Dĩ tòng chiêu đề du,
Canh tác chiêu đề cảnh.
Âm hác sinh hư lại,
Nguyệt lâm tán thanh ảnh.
Thiên khuyết tượng vĩ bức,
Vân ngọa y thường lãnh.
Dục giác văn thần chung,
Kim nhân phát thâm tỉnh.
Dịch nghĩa
Đã đi thăm chùa,Còn được ngủ lại đêm ở chùa.Trong hang âm u mát lạnh có những âm thanh mơ hồ,Trăng chiếu trong rừng tạo những hình ảnh trong sáng.Sao nơi cổng trời như gần ngay bên mình,Nằm trong mây nên quần áo lạnh toát.Chờ nghe tiếng chuông ban mai,Khiến người ta thức tỉnh lẻ thâm sâu của đạo pháp.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论