全部城市 » 

Bài thơ: Đối vũ thư hoài, tẩu yêu Hứa thập nhất bạ công - 對雨

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:158
Tác giả(nhà thơ): 對雨書懷走邀許十一簿公 • Nhìn mưa viết nhanh nỗi lòng, gửi ông mười một họ Hứa làm chủ bạ, Trung Quốc, Thịnh Đường

對雨書懷走邀許十一簿公東嶽雲峰起,
溶溶滿太虛。
震雷翻幕燕,
驟雨落河魚。
座對賢人酒,
門聽長者車。
相邀愧泥濘,
騎馬到階除。Đối vũ thư hoài, tẩu yêu Hứa thập nhất bạ công


Đông nhạc vân phong khởi,
Dung dung mãn thái hư.
Chấn lôi phiên mạc yến,
Sậu vũ lạc hà ngư.
Toạ đối hiền nhân tửu,
Môn thinh trưởng giả xa.
Tương yêu quý nê ninh,
Kỵ mã đáo giai trừ.
Dịch nghĩa
Gió và mây nổi lên từ núi phía đông,Nó toả ra khắp bầu trời.Sấm chớp lật ngược tấm màn có in hình con chim yến,Mưa rào làm cho cá dưới sông lạc hướng bơi.Trong nhà trước mắt có rượu của người hiền,Ngoài ngõ nghe tiếng xe của ông lớn.Đón chào nhưng còn e ngại cảnh sình lầy,Nên cưỡi ngựa mà vào sát bên thềm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论