全部城市 » 

Bài thơ: Lý giám trạch kỳ 1 - 李監宅其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:156
Tác giả(nhà thơ): 李監宅其一 • Nhà của bí thư giám họ Lý kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

李監宅其一尚覺王孫貴,
豪家意頗濃。
屏開金孔雀,
褥隱繡芙蓉。
且食雙魚美,
誰看異味重。
門闌多喜色,
女婿近乘龍。Lý giám trạch kỳ 1


Thượng giác vương tôn quý,
Hào gia ý phả nùng.
Bình khai kim khổng tước,
Nhục ẩn tú phù dung.
Thả thực song ngư mỹ,
Thuỳ khán dị vị trùng.
Môn lan đa hỉ sắc,
Nữ tế cận thừa long.
Dịch nghĩa
Vẫn biết con cháu nhà vua là sang trọng rồi,Thêm nhà giầu ý lại càng phè phỡn.Mở rèm thấy hình chim công bằng vàng,Nệm dấu đoá hoa sen thêu năm mầu.Khi ăn đã có chậu nước rửa tay hình cặp cá đẹp,Thì ai còn nhận ra thức ăn có vị trùng nhau.Cửa nhà lắm tin vui,Như sắp có được chàng rể quý.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论