全部城市 » 

Bài thơ: Tặng Trần nhị bổ khuyết - 贈陳二補闕 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:170
Tác giả(nhà thơ): 贈陳二補闕 • Tặng ông hai họ Trần làm bổ khuyết, Trung Quốc, Thịnh Đường

贈陳二補闕世儒多汩沒,
夫子獨聲名。
獻納開東觀,
君王問長卿。
皂雕寒始急,
天馬老能行。
自到青冥裏,
休看白髮生。Tặng Trần nhị bổ khuyết


Thế nho đa mịch một,
Phu tử độc thanh danh.
Hiến nạp khai Đông Quán,
Quân vương vấn Trường Khanh.
Tạo điêu hàn thuỷ cấp,
Thiên mã lão năng hành.
Tự đáo thanh minh lý,
Hưu khan bạch phát sinh.
Dịch nghĩa
Nhà nho trên đời phần lớn là lùi xùi,Riêng mình ông là có danh tiếng.Vì công tác dâng và nộp nên mới sinh ra Đông Quán,Nhà vua đã hỏi ý kiến Trường Khanh.Chim ó đen gặp lạnh càng thử sức bay lẹ,Ngựa nhà vua tuy già nhưng vẫn cứ chạy nhanh.Khi lên tới bầu trời rồi,Đừng có để ý gì đến tóc bạc mọc ra nữa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论