全部城市 » 

Bài thơ: Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà) - 望

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:190
Tác giả(nhà thơ): 望嶽(岱宗夫如何) • Trông núi (Thái Sơn trông thế nào), Trung Quốc, Thịnh Đường

望嶽(岱宗夫如何)岱宗夫如何?
齊魯青未了。
造化鍾神秀,
陰陽割昏曉。
盪胸生層雲,
決眥入歸鳥。
會當凌絕頂,
一覽眾山小。Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà)


Ðại Tông phù như hà?
Tề Lỗ thanh vị liễu.
Tạo hoá chung thần tú,
Âm dương cát hôn hiểu.
Ðãng hung sinh tằng vân,
Quyết tý nhập quy điểu.
Hội đương lăng tuyệt đính,
Nhất lãm chúng sơn tiểu.
Dịch nghĩa
Núi Ðại Tông như thế nào?Ðất Tề, đất Lỗ màu xanh không ngớt.Tạo hoá hun đúc nét đẹp khí thiêng ở đó,Sườn núi bắc (âm), nam (dương) phân chia chiều sớm.Lòng (ngực) núi dao động phát sinh lớp lớp khói mâyGiương mắt đắm vào bầy chim về tổ.Ðược dịp lên tận đỉnh cao chót vót,Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论