全部城市 » 

Bài thơ: Đầu giản Hàm, Hoa lưỡng huyện chư tử - 投簡鹹華兩縣諸子 (Đỗ

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:176
Tác giả(nhà thơ): 投簡鹹華兩縣諸子 • Gửi các vị ở hai huyện Hàm Dương, Hoa Nguyên, Trung Quốc, Thịnh Đường

投簡鹹華兩縣諸子赤縣官曹擁才傑,
軟裘快馬當冰雪。
長安苦寒誰獨悲?
杜陵野老骨欲折。
南山豆苗早荒穢,
青門瓜地新凍裂。
鄉里兒童項領成,
朝廷故舊禮數絕。
自然棄擲與時異,
況乃疏頑臨事拙。
饑臥動即向一旬。
敝衣何啻聯百結。
君不見空牆日色晚,
此老無聲淚垂血!Đầu giản Hàm, Hoa lưỡng huyện chư tử


Xích huyện quan tào ủng tài kiệt,
Nhuyễn cừu, khoái mã đương băng tuyết.
Trường An khổ hàn thuỳ độc bi,
Đỗ Lăng dã lão cốt dục chiết.
Nam sơn đậu miêu tảo hoang uế.
Thanh Môn qua địa tân đống liệt.
Hương lý nhi đồng hạng lĩnh thành,
Triều đình cố cựu lễ số tuyệt.
Tự nhiên khí trịch dữ thì dị,
Huống nãi sơ ngoan giám sự chuyết.
Cơ ngoạ động tức hướng nhất tuần.
Tệ y hà thí liên bách kết.
Quân bất kiến không tường nhật sắc vãn,
Thử lão vô thanh lệ thuỳ huyết.
Dịch nghĩa
Các quan nơi huyện Xích bao gồm các bậc tài giỏi xuất chúng,Họ mặc áo lông cừu nhẹ mềm, cưỡi ngưa béo tốt đi dưới trời băng tuyết.Ai là kẻ độc nhất đau khổ nơi Trường An lạnh lẽo này,Lão già quê mùa làng Đỗ Lăng xương như muốn nứt.Vùng núi Nam trồng đậu sớm biến thành thứ cỏ cằn,Đất trồng dưa nơi Thanh Môn thì mới bị đông giá.Bọn trẻ trong làng trở thành những kẻ ăn hại,Và các bạn cũ trong triều thì ít gặp.Tự nhiên vất bỏ vì khác lạ với thời,Huống chi mình bình dị nên thường vụng về trong cách đối xử.Nằm đói cứ như thế đã mười ngày rồi,Áo rách mà vẫn trăm mảnh vá chằng chịt.Anh chẳng thấy sao: sắc trời chiều chiếu trên bức tường kia,Ông già này im hơi, nước mắt có máu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论