全部城市 » 

Bài thơ: Phụng ký Hà Nam Vi doãn trượng nhân - 奉寄河南韋尹丈人 (Đỗ

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:192
Tác giả(nhà thơ): 奉寄河南韋尹丈人 • Kính gửi cụ Vi Tế giữ chức doãn ở Hà Nam, Trung Quốc, Thịnh Đường

奉寄河南韋尹丈人有客傳河尹,
逢人問孔融。
青囊仍隱逸,
章甫尚西東。
鼎食分門戶,
詞場繼國風。
尊榮瞻地絕,
疏放憶途窮。
濁酒尋陶令,
丹砂訪葛洪。
江湖漂短褐,
霜雪滿飛蓬。
牢落乾坤大,
周流道術空。
謬慚知薊子,
真怯笑揚雄。
盤錯神明懼,
謳歌德義豐。
屍鄉餘土室,
難說祝雞翁。Phụng ký Hà Nam Vi doãn trượng nhân


Hữu khách truyền Hà doãn,
Phùng nhân vấn Khổng Dung.
Thanh nang nhưng ẩn dật,
Chương phủ thượng tây đông.
Đỉnh thực phân môn hộ,
Từ trường kế Quốc phong.
Tôn vinh đam địa tuyệt,
Sơ phóng ức đồ cùng.
Trọc tửu tầm Đào lệnh,
Đan sa phỏng Cát Hồng.
Giang hồ phiêu đoản cát,
Sương tuyết mãn phi bồng.
Khiên lạc càn khôn đại,
Chu lưu đạo thuật không.
Mậu tàm tri Kế Tử,
Chân khiếp tiếu Dương Hùng.
Bàn thố thần minh cụ,
Âu ca đức nghĩa phong.
Thi Hương dư thổ thất,
Nan thuyết Chúc kê ông.
Dịch nghĩa
Có người khách đảm nhiệm chức vụ doãn ở Hà Nam,Khoa trương rằng ông là Khổng Dung tái sinh.Mang cái túi xanh sống đời ẩn dật,Đội mũ chương phủ còn lang bang đây đó.Nhà ông nấu cơm bằng đỉnh lớn để chia ra từng tiểu gia đình,Trong chốn văn chương có thể theo kịp Quốc phong.Khi phú quí vẫn trông chừng lúc tuyệt vọng,Khi thung dung nhớ lại lúc bấn loạn.Theo viên lệnh họ Đào đi tìm thú vui qua rượu thuốc,Và cùng theo Cát Hồng đi luyện đan sa.Mặc chiếc áo cụt đi đây đi đó,Thân như cỏ bồng trải tuyết sương.Vất vưởng trong quãng trời đất bao la này,Cứ một lòng theo đuổi đạo thuật.Thấy thẹn vì sai lầm khi biết đến Kế Đạt,Thực sự sợ khi cười Dương Hùng.Sợ thần linh trong cõi giới mù mờ,Ca ngợi cái ý nghĩa đạo đức phong phú.Nơi Thi Hương còn có chút nhà cửa đất đai,Thấy khó mà nói về Ông Nuôi Gà lắm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论