全部城市 » 

Bài thơ: Quá Tống viên ngoại Chi Vấn cựu trang - 過宋員外之問舊莊 (Đ

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:179
Tác giả(nhà thơ): 過宋員外之問舊莊 • Qua nhà cũ của viên ngoại Tống Chi Vấn, Trung Quốc, Thịnh Đường

過宋員外之問舊莊宋公舊池館,
零落守陽阿。
枉道祗從入,
吟詩許更過。
淹留問耆老,
寂寞向山河。
更識將軍樹,
悲風日暮多。Quá Tống viên ngoại Chi Vấn cựu trang


Tống công cựu trì quán,
Linh lạc Thú Dương a.
Uông đạo chi tòng nhập,
Ngâm thi hứa cánh qua?
Yêm lưu vấn kỳ lão,
Tịch mịch hướng sơn hà.
Cánh thức tướng quân thụ,
Bi phong nhật mộ đa.
Dịch nghĩa
Nhà cũ cạnh ao của ông họ Tống,Hoang tàn nơi chân núi Thú Dương.Có con đường cong cong đi vào,Như còn được nghe ngâm thơ khi qua thăm.Chần chừ hỏi thăm những người già cả gần đó,Lẳng lặng nhìn núi sông êm đềm.Được biết thêm có cây cổ thụ,Gió buồn vào lúc chiều tà càng thổi mạnh.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论