全部城市 » 

Bài thơ: Tặng Lý Bạch (Nhị niên khách Đông Đô&#4

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:193
Tác giả(nhà thơ): 贈李白(二年客東都) • Tặng Lý Bạch (Hai năm khách Đông Đô), Trung Quốc, Thịnh Đường

贈李白(二年客東都)二年客東都,
所歷厭機巧。
野人對膻腥,
蔬食常不飽。
豈無青精飯,
使我顏色好。
苦乏大藥資,
山林跡如掃。
李侯金閨彥,
脫身事幽討。
亦有梁宋遊,
方期拾瑤草。Tặng Lý Bạch (Nhị niên khách Đông Đô)


Nhị niên khách Đông Đô,
Sở lịch yếm cơ xảo.
Dã nhân đối chiên tinh,
Sơ thực thường bất bão.
Khởi vô thanh tinh phạn,
Sử ngã nhan sắc hảo.
Khổ phạp đại dược tư,
Sơn lâm tích như tảo.
Lý hầu kim khuê ngạn,
Thoát thân sự u thảo.
Diệc hữu Lương Tống du,
Phương kỳ thập dao thảo.
Dịch nghĩa
Hai năm từng sống gửi ở Đông Đô,Đã chán cảnh đời máy móc lừa lọc.Người nhà quê trước món ăn tanh tao,Ăn rau thường không no.Đâu món thanh tịnh của đạo gia,Làm cho nhan sắc ta tươi tắn lên.Buồn vì thiếu những vị thuốc chính,Trong rừng, dấu vết chưa mờ.Anh Lý người tài của triều đình,Trốn đời đi tìm nơi thanh tĩnh.Đi chơi vùng nước Tống, Lương thời xưa,Mong sẽ hái được nhiều cỏ dao.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论