全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 5 -

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:163
Tác giả(nhà thơ): 陪鄭廣文遊何將軍山林其五 • Theo quảng văn họ Trịnh dạo chơi vùng rừng núi của tướng quân họ Hà kỳ 5, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪鄭廣文遊何將軍山林其五剩水滄江破,
殘山碣石開。
綠垂風折筍,
紅綻雨肥梅。
銀甲彈箏用,
金盤換酒來。
興移無灑掃,
隨意坐莓苔。Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 5


Thừa thuỷ Thương giang phá,
Tàn sơn Kiệt thạch khai.
Lục thuỳ phong chiết duẩn,
Hồng đính vũ phì mai.
Ngân giáp đàn thanh dụng,
Kim bàn hoán tửu lai.
Hứng di vô sái tảo,
Tuỳ ý toạ môi đài.
Dịch nghĩa
Nước tẽ ra làm thành sông Thương,Núi mòn mở ra hòn Kiệt Thạch.Màu xanh rủ, gió bẻ gãy ngọn,Sắc đỏ đầy, mưa làm cho mận bự.Vỏ bạc dùng để gói đàn tranh,Bàn vàng mang rượu tới.Hứng muốn đổi chỗ không cần rửa quét,Cứ ngồi bừa trên rêu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论