全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 6 -

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:167
Tác giả(nhà thơ): 陪鄭廣文遊何將軍山林其六 • Theo quảng văn họ Trịnh dạo chơi vùng rừng núi của tướng quân họ Hà kỳ 6, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪鄭廣文遊何將軍山林其六風磴吹梅雪,
雲門吼瀑泉。
酒醒思臥簟,
衣冷得裝綿。
野老來看客,
河魚不取錢。
只疑淳樸處,
自有一山川。Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 6


Phong đặng xuy mai tuyết,
Vân mộn hống bộc tuyền.
Tửu tinh tư ngoạ điệm,
Y lãnh đắc trang miên.
Dã lão lai khan khách,
Hà ngư bất thủ tiền.
Chỉ ngưng thuần phác xứ,
Tự hữu nhất sơn xuyên.
Dịch nghĩa
Gió sườn núi thổi hoa mai rơi trắng như tuyết,Nơi cửa hang mây thác nước gào.Rượu ngà ngà nên nghĩ tới chiếu để ngả lưng,Áo mỏng lạnh may có mền bông ấm.Ông già nhà quê tới thăm người khách,Cá sông mang đến mà không lấy tiền.Cứ ngờ rằng chỉ nơi hoang sơ này,Tự nó có núi sông.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论